àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởThứ ba, cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất tiếp tục nỗ lực, đặc biệt là các ngành công nghiệp cao đã tăng nhanh.

àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireở. %; Lợi nhuận ròng 76,899 triệu nhân dân tệ, tăng 138,52%năm -NàiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởLưu ý: Vào năm 2022, lợi nhuận ròng của quý 4 là 15.9277 triệu nhân dân tệ. Dựa trên tính toán này, vòng lợi nhuận ròng trong quý 1 năm 2023 đã tăng 382,43%tháng.

Bài đăng buổi sáng: Neymar tham gia Liadin Crescent Maluire ở Manchester United

àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireở[Trung tâm đồng bằng chứng khoán: Trong quý đầu tiên, lợi nhuận ròng của 70.4973 triệu nhân dân tệ tăng 282,45%-on -yar] Trung tâm đồng bằng chứng khoán đã công bố quý đầu tiên của năm 2023. Thời gian báo cáo đạt được thu nhập hoạt động 464 triệu nhân dân 19,31%năm -on -year; lợi nhuận ròng do các cổ đông của các công ty niêm yết là 70,4973 triệu. Yuan, một năm -tăng 282,45%; trong số 364,58%năm -on -year; thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,02 nhân dân tệ.àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởLưu ý: Năm 2022, lợi nhuận ròng là 4.2615 triệu nhân dân tệ. Dựa trên tính toán này, lợi nhuận ròng trong quý 1 năm 2023 tăng 1554,27%.àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireở. năm -on -year; lợi nhuận ròng là 352 triệu nhân dân tệ, tăng 50,37%năm -on -year.àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởSự tăng trưởng của thu nhập hoạt động chủ yếu là do sự gia tăng doanh số của các sản phẩm máu và các sản phẩm vắc -xin.àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireở[Đặc biệt: quý đầu tiên của lợi nhuận ròng là 72,5014 triệu nhân dân tệ, tăng 247,5%năm -trong số phần lớn trong số phần lớn báo cáo năm 2023 đã được công bố và thời hạn thu nhập hoạt động là 863 triệu nhân dân tệ, Tăng 30,24%năm -on -year; lợi nhuận ròng do các cổ đông của các công ty niêm yết 7250,14 triệu nhân dân tệ, tăng 247,5%năm trong số 227,33%năm -on -year; thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,34 nhân dân tệ.

àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởLưu ý: Vào năm 2022, lợi nhuận ròng của quý 4 là 22,717 triệu nhân dân tệ. Dựa trên tính toán này, lợi nhuận ròng trong quý 1 năm 2023 đã tăng 219,15%tháng.àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireở[Han Rui Cobalt: quý đầu tiên của lợi nhuận ròng đã giảm 89,78%năm -N Lợi nhuận là 17,741 triệu nhân dân tệ, một năm giảm 89,78%.àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởBáo cáo chỉ ra rằng Khu vực Vịnh Greater có khả năng R & D mạnh mẽ và có lợi thế trong việc nắm bắt các cơ hội của các phương tiện nhiên liệu truyền thống để chuyển đổi năng lượng mới.

àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởHiện tại, Quảng Châu đã trở thành một cơ sở sản xuất phương tiện năng lượng mới quan trọng ở Trung Quốc, trong khi Thâm Quyến đã duy trì tỷ lệ bán hàng và sử dụng hàng đầu của các phương tiện năng lượng mới.àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởLà một ngành công nghiệp trụ cột truyền thống ở Quảng Đông, ngành dệt may, thông qua các biện pháp như công nghệ sản xuất tiên tiến và khuyến khích sử dụng chu kỳ, giảm khí thải và nhận ra chuyển đổi xanh.àiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởChỉ số ESG của Vùng Vịnh HSBC: Tăng 15% năm -trong các ngành công nghiệp chính trong quý đầu tiên tăng đáng kểàiđăngbuổisángNeymarthamgiaLiadinCrescentMaluireởỨng dụng tài chính Zhitong đã được thông báo rằng Citi đã đưa ra một báo cáo nghiên cứu nói rằng họ nhắc lại rằng nó được đánh giá cho Trung Quốc Mobile (00941), giá mục tiêu là 81 đô la Hồng Kông, và nó duy trì nó như là lựa chọn ưa thích của ngành.

Báo cáo chỉ ra rằng lợi nhuận quý đầu tiên của Trung Quốc di động phù hợp với kỳ vọng, và thu nhập và lợi nhuận ròng về cơ bản đáp ứng xu hướng lịch sử của họ, và thu nhập tăng 10,3%năm -.Xem xét các nhu cầu phát triển của các hoạt động lớn 5G và kinh doanh Dict, tỷ suất lợi nhuận của EBITDA giảm 1,7 điểm phần trăm năm -on -year.

Bài đăng buổi sáng: Neymar tham gia Liadin Crescent Maluire ở Manchester United

Ngân hàng hy vọng rằng nhóm sẽ duy trì một động lực hoạt động trong vài quý tới.Ngân hàng nói rằng Trung Quốc Mobile là người thụ hưởng 5G tiềm năng với vị thế thị trường hàng đầu, cùng với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của kinh doanh Dict và năng suất cổ tức hấp dẫn hơn.Citi: Reador China Mobile (00941) "Mua" Giá mục tiêu xếp hạng 81 đô la Hồng KôngỨng dụng tài chính Zhitong đã được thông báo rằng Bank of America Securities đã đưa ra một báo cáo nghiên cứu nói rằng Li Ning (02331) đã tăng dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu lên 9%và 6%và tăng giá mục tiêu lên 5%lên 75 đô la Hồng Kông để nhắc lại Xếp hạng "Mua".

Giá cổ phiếu của Li Ning đã giảm 15%trong năm nay. Hiện tại, giá cổ phiếu tương đương với dự đoán tỷ lệ P / E trong năm nay 26 lần, thấp hơn 20%so với mức trung bình 5 năm và nó trông hấp dẫn.Báo cáo nói rằng quý đầu tiên hoạt động của Li Ning phù hợp với kỳ vọng.Sự tăng trưởng của doanh số bán lẻ vào tháng 4 tiếp tục tăng tốc hàng tháng. Xem xét rằng cơ sở thấp bắt đầu trong mùa thứ hai, nó mang lại xu hướng phục hồi đáng khích lệ và tăng lệnh bổ sung để giúp thu nhập bán buôn. Có không gian tăng tiềm năng.Bank of America: Reading Li Ning (02331) "Mua" Giá mục tiêu tăng lên lên tới 75 đô la Hồng Kông

Ứng dụng tài chính Zhitong đã được thông báo rằng Goldman Sachs đã công bố một báo cáo nghiên cứu nói rằng giá mục tiêu của Mingyuan Yun (00909) đã giảm từ 5 đô la Hồng Kông xuống còn 4,5 đô la Hồng Kông và xếp hạng đầu tư duy trì "bán".Báo cáo nói rằng thu nhập của Mingyuanyun vào năm 2022 thấp hơn dự kiến ​​và khoản lỗ ít hơn dự kiến, nhưng ngân hàng sẽ giảm 15-26%dự báo doanh thu 2023-2025, vì điều này phản ánh thu nhập của nửa sau năm 2022 so với ngân hàng trước. Người ta ước tính rằng nó thấp hơn 16%và độ không đảm bảo liên tục của các nhà phát triển bất động sản ảnh hưởng đến việc thu hồi nhu cầu CNTT và sửa đổi dự đoán về việc điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận ròng, giảm 2,1 điểm phần trăm, 0,3 phần trăm Điểm và 1,6 điểm phần trăm.

Bài đăng buổi sáng: Neymar tham gia Liadin Crescent Maluire ở Manchester United

Do sự đóng góp tăng của doanh thu của SaaS, hiệu ứng hỗn hợp của lợi nhuận gộp tăng đã tăng lên và số lượng chi phí hoạt động/nhân viên kiểm soát và đòn bẩy hoạt động thấp hơn.Goldman Sachs: Duy trì giá mục tiêu đánh giá Mingyuanyun (00909) "Bán" để giảm giá mục tiêu xuống còn 4,5 đô la Hồng Kông

Ứng dụng tài chính Zhitong đã được thông báo rằng phà đã công bố một báo cáo nghiên cứu rằng định giá của Trung Quốc Telecom (00728) rất hấp dẫn và vẫn được liệt kê là cổ phiếu ưa thích. Hiện tại, ban quản lý tiếp tục nhắm mục tiêu tăng lợi nhuận gấp đôi năm 2023, mang lại giá mục tiêu cho Giá mục tiêu 6 đô la Hồng Kông.Báo cáo nói rằng doanh thu dịch vụ đầu tiên của Telecom Telecom tăng 7,7%năm -và EBITDA và lợi nhuận ròng tăng lần lượt 4,7%và 10,5%. Hiệu suất thấp hơn một chút so với dự báo của ngân hàng, nhưng trong yếu tố dịch bệnh đã được coi là dự kiến.Ngân hàng cho biết trong quý đầu tiên, doanh thu của hoạt động kinh doanh kỹ thuật số công nghiệp của Viễn thông trong quý đầu tiên tăng 18,9%năm, cao hơn 15%số lượng UNICOM (00762) trong cùng ngành.Trong giai đoạn này, ARPU kinh doanh di động đã tăng 1,6%trong năm -và thúc đẩy thu nhập của doanh nghiệp lên 3,2%.Phà: Định giá Telecom Trung Quốc (00728) là giá mục tiêu rất hấp dẫn 6 đô la Hồng KôngInvesting.com -thursday, người sáng lập công nghệ công nghệ Ấn Độ Infosys Narayana Murthy nói trong một cuộc phỏng vấn rằng không có gì để đánh bại tâm trí của con người & mdash; & mdash; ngay cả robot trí tuệ nhân tạo như Chatgpt.

Ông chỉ ra rằng TATGPT là một công cụ bổ sung tuyệt vời để tạo ra kiến ​​thức và thực hiện một số nhiệm vụ nhất định.Murthy nói rằng anh ta là một công cụ & mdash; & mdash; một trợ lý để cải thiện chất lượng và chất lượng sản lượng của chất lượng làm việc và chất lượng đầu ra.

Ông nói, "Trong phân tích cuối cùng, tôi tin chắc rằng bộ não con người là cỗ máy trí tưởng tượng mạnh mẽ nhất, và không có gì để đánh bại suy nghĩ của con người..Chiến lược gia trưởng của Morgan Chase: Ngay cả khi sự suy giảm là nhẹ nhàng, cổ phiếu Mỹ sẽ giảm ít nhất 15% thị trường lớn?Chỉ số Thượng Hải đã đạt mức cao mới trong gần 10 tháng và hơn 200 quỹ đã tăng lên một chiều cao mới!Nhìn vào phán quyết mới nhất của việc giải quyết tiền tệ toàn cầu phải đối mặt với những thay đổi lớn, nó đã trở thành một xu hướng để đi đến đô la Mỹ?.

Hiệp hội tài chính ngày 21 tháng 4 (phóng viên Zhou Xiaoya) với bố cục của nhiều công ty, NASDA Points 100ETF đã trở thành ETF "khối lượng" nhiều nhất ở nước ngoài.Từ sự phục hồi của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ năm ngoái, việc tài trợ cho bố cục tài sản ở nước ngoài của công ty quỹ đã tiếp tục cho đến năm nay.

Dữ liệu gió cho thấy 4 chỉ số NASDA mới thành lập 100ETF trong năm, tổng số 100etf của chỉ số NA tăng lên 8.Các công ty như Quỹ Yifangda, Quỹ Castrol và Quỹ Dacheng cũng được báo cáo cho 100ETF, và một số sản phẩm đã được phê duyệt và sẽ được phát hành.Đằng sau bố cục, nhu cầu về tài sản ở nước ngoài trên thị trường đang tăng lên và một số sản phẩm liên quan có ảnh hưởng đáng kể.Điều đáng chú ý là trong quá trình của vòng bố cục này, so với "thiết lập ETF trước và sau đó thành lập các quỹ kết nối ETF" thông thường, một công ty quỹ có hiện tượng "thiết lập một sản phẩm ban đầu chỉ số Off -site trước tiên, và sau đó Áp dụng cho ETF ".

Về vấn đề này, một số người trong ngành đã phân tích rằng các sản phẩm được khởi xướng đã được thiết lập đầu tiên, điều này không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu thị trường một cách kịp thời với các sản phẩm được thiết lập nhanh, mà còn có đủ thời gian để đầu tư vào giảng dạy, quảng bá và cắm trại Sản phẩm. ETF đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài thị trường; Ngoài ra, các quỹ chỉ số được thiết lập trong giai đoạn đầu cũng có thể áp dụng cho Quỹ kết nối ETF để mở rộng quy mô của ETF ổn định.Trong năm, gần 20 sản phẩm QDII mới đã được thành lập và hầu hết trong số chúng có liên quan đến Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ. Vào ngày 20 tháng 4, quỹ Boshi đã thông báo rằng Boshi Nasdaq 100ETF được thành lập với tỷ lệ phát hành là 274 triệu bản, trở thành chỉ số thứ ba Chỉ số thành lập tháng này trong tháng này. Sản phẩm chủ đề.

Đầu tuần trước, các thương nhân Trung Quốc của Quỹ Trung Quốc Nasdaq 100ETF đã được thành lập với tỷ lệ phát hành 240 triệu bản; Quỹ Tianhong cũng đã thành lập sáng kiến ​​loại chỉ số Tianhong Nasdaq 100 vào tuần trước, với sự phát hành 1599,22 nghìn bản sao.Đằng sau việc thành lập nhiều sản phẩm NATO, năm nay, công ty quỹ đã triển khai sự nhiệt tình của thị trường nước ngoài.

Theo dữ liệu gió, tính đến ngày 20 tháng 4, 19 sản phẩm QDII mới đã được thành lập từ năm nay. Trong số đó, 16 sản phẩm đều là sản phẩm trên thị trường toàn cầu hoặc các sản phẩm thị trường ở nước ngoài. Có 8 quỹ mới của Hoa Kỳ.Cụ thể, cách bố trí sản phẩm chủ đề của Nasdaqi, ngoài 3 sản phẩm NASDA đã nói ở trên, Quỹ Huatai Berry và Quỹ Huitianfu cũng thiết lập một NASDAQ 100ETF mới trong năm; Sàn giao dịch Nasdaq; Ngoài ra, Quỹ Huitianfu cũng đã thành lập một quỹ kết nối cho công nghệ sinh học Huitianfanazak.

Với sự gia tăng số lượng sản phẩm, 8 Nasdaq 100ETF đã được thành lập trên thị trường và hơn một nửa trong số chúng đã được thành lập trong năm qua.Vẫn còn một tuyên bố sản phẩm mới. Cổ phiếu của các sản phẩm chứng khoán đã tăng lên gần một vòng bố trí tập trung của các thị trường nước ngoài, có nguồn gốc từ đầu năm ngoái.Vào thời điểm đó, Quỹ Hua'an và Quỹ Castrol đã báo cáo Chỉ số NASI 100ETF và Sáng kiến ​​loại chỉ số NAQI trong quý đầu tiên của năm ngoái. S & P 500ETF.Theo dữ liệu gió, năm ngoái, có 67 sản phẩm QDII trong ngành. Trong số đó, 20 sản phẩm có chủ đề của Hoa Kỳ, 14 sản phẩm liên quan đến NAQI và hầu hết trong số chúng đã được phê duyệt. Vào năm 2021, chỉ có 6 chủ đề cổ phiếu của Hoa Kỳ chỉ là 6 Chủ đề cổ phiếu Hoa Kỳ. Báo cáo sản phẩm.

Kể từ đầu năm nay, các công ty quỹ đã được báo cáo cho các sản phẩm được cổ phiếu của Hoa Kỳ từng sản phẩm.Tính đến ngày 20 tháng 4, 23 sản phẩm QDII đã được báo cáo trong năm, 6 trong số đó là các sản phẩm được sản xuất bởi chúng tôi.

Từ quan điểm của sản phẩm Natshi, ngoài việc thành lập HBSANAC 100ETF, Quỹ Castrol và Quỹ Dacheng còn báo cáo cho Nasdaq 100ETF trong năm nay.Tại sao đặt ra các sản phẩm thị trường ở nước ngoài?Cathay Fund tin rằng lý do chính là các nhà đầu tư có nhu cầu phân bổ các sản phẩm thị trường ở nước ngoài.

"Nhận thức của các nhà đầu tư về các quỹ chỉ số ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn và nhu cầu phân bổ tài sản đang tăng lên.Wan Qiong, quản lý quỹ của nhóm ETF của Chỉ số quỹ Boshi và bộ phận đầu tư định lượng, cho biết rằng các sản phẩm chỉ số nước ngoài liên quan đã chảy vào ngày càng nhiều tiền vào năm ngoái.