ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùTrong số đó, mỏ hàng đầu của công ty hiện đang được xếp hạng trong số 20 Las Bambas hàng đầu hiện được xếp hạng trong số các mỏ đồng toàn cầu trên toàn thế giới và mười quặng Dugald River kẽm hàng đầu được xếp hạng trong số mười loại quặng kẽm toàn cầu.

ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùZaidi nói thêm rằng, cùng với việc mở rộng nợ thuế, điều này đã thay đổi căn bản triển vọng kinh tế của ngành công nghiệp điện.ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùHiệp hội công suất Edison (EEI) nhấn mạnh trong một tài liệu rằng phương pháp này là cần thiết để giảm giảm phát thải với hiệu quả chi phí.

Thành phố dầu thô: Dầu vải tác động 80 đô la Mỹ một lần nữa để gấp lại tai nạn hàng tồn kho API của Mỹ tăng khoảng 15 triệu thùng

ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùEEI nói rằng EPA nên "thiết kế các tiêu chuẩn cho các nhà máy điện mới và các nhà máy điện hiện có để đạt được mục tiêu giảm phát thải, phù hợp với cam kết năng lượng làm sạch của các công ty điện lực ... điều này rất quan trọng đối với khách hàng và những nỗ lực lớn hơn để làm việc chăm chỉ để làm việc từ carbon. "ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùCác nhà môi trường khuyến khích EPA xây dựng các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn.ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùEvergreen Action, một tổ chức môi trường, khuyến nghị rằng EPA trong các bình luận công khai. "Cho dù đó là các nhà máy điện có than hoặc nhà máy điện khí, có thể đạt được 90%giảm phát thải.ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthù"Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ sẽ đưa việc giảm phát thải nhà máy điện trong chương trình nghị sự!ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùHiệp hội tài chính ngày 23 tháng 4 (Phóng viên Liu Chaofeng) Ủy ban Chứng khoán và Tương lai gần đây đã phê duyệt Chứng khoán Lianlian quốc gia là cổ đông chính của Quỹ Rong Trung Quốc, và Tập đoàn Guolian được phê duyệt là người kiểm soát thực tế của Quỹ Rong Trung Quốc. Không có sự phản đối (75,5% của tỷ lệ vốn đã đăng ký).

ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùĐể đối phó với Quỹ China Rong Chứng khoán Guolian, người dân trong ngành nói với các phóng viên rằng việc có được giấy phép tài trợ công cộng nhanh chóng của Guolian Securities sẽ giúp đạt được sự phát triển hợp tác của kinh doanh quản lý tài sản và kinh doanh quỹ công cộng. Đồng thời tối ưu hóa cơ cấu khách hàng.ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùChứng khoán Guolian dự kiến ​​sẽ là một "một -ginseng, một thẻ kiểm soát một thẻ" thông qua việc nắm giữ Quỹ Rong Trung Quốc, sự tham gia của Quỹ vận chuyển Trung Quốc và thành lập một công ty con do công chúng tài trợ.ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùCác giống qua đêm báo cáo 6,50 tỷ 2,2720%, 7,80bp được báo cáo ở mức 2,1990%trong 7 ngày, 8,10bp được báo cáo ở mức 2,4120%trong 14 ngày và 0,10bp được báo cáo ở mức 2,3100%trong một tháng.

ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùVề lưu trữ đơn phương, cổ phiếu quốc gia 3M giai đoạn ngày nay có vị trí tốt ở mức 2,38%và báo cáo 1y của 1y-pha 1 nằm ở mức 2,63%-2,64%.ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùVề tiền gửi thứ cấp, 9 triệu cổ phiếu quốc gia là giao dịch khoảng 2,50%và 1y giao dịch cổ phiếu quốc gia được đặt ở mức 2,61%-2,63%.ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthù.ànhphốdầuthôDầuvảitácđộng80đôlaMỹmộtlầnnữađểgấplạitainạnhàngtồnkhoAPIcủaMỹtăngkhoảng15triệuthùVới tầm quan trọng của sự phát triển trong nước của nền kinh tế kỹ thuật số và sự ra đời của các khái niệm về trí tuệ nhân tạo, AIGC và 6G, các cổ phiếu khái niệm truyền thông gần đây đã bị thu hút bởi các nhà đầu tư ở một con mắt khác. Ngay cả khi điểm yếu của Hồng Kông đã Gần đây, ba nhà khai thác viễn thông được tài trợ bởi người Trung Quốc đã đảo ngược sự gia tăng động lực đã ủng hộ sự ủng hộ của thị trường đối với nó.

Vài ngày trước, Trung Quốc Unicom (00762), Trung Quốc Unicom (00762), Trung Quốc Mobile (00941) và Trung Quốc Viễn thông (00728), được liệt kê trong danh sách cổ phiếu Hồng Kông và cổ phiếu, đã công bố báo cáo tài chính trong báo cáo tài chính trong The Một quý đầu tiên của năm tài chính trong tài khóa 2023.Nhìn lại quý đầu tiên của năm 2023, ba công ty lớn có thể được mô tả là "win -win" trên thị trường và các nguyên tắc cơ bản, và đã thoát khỏi một làn sóng "hạnh phúc ổn định".

Thành phố dầu thô: Dầu vải tác động 80 đô la Mỹ một lần nữa để gấp lại tai nạn hàng tồn kho API của Mỹ tăng khoảng 15 triệu thùng

Trong số đó, vào ngày 18 tháng 4, tổng giá trị thị trường của A -share A -share của Trung Quốc đã từng vượt qua Guizhou Maotai và trở thành "One Brother có giá trị thị trường" mới.Theo xúc tác của nhiều điểm nóng như "ước tính đặc biệt", chính sách của Trung Quốc kỹ thuật số và bước đột phá công nghệ 6G, ba nhà điều hành truyền thông trong nước chính sẽ được mở ra trong tương lai của ba nhà đầu tư, nhìn lại hiệu suất thị trường của ba Các nhà khai thác truyền thông trong nước từ tháng 11 năm 2022 đến nay, có vẻ như nó đã phá vỡ các khuôn mẫu được mô tả bởi "ổn định".Ứng dụng tài chính Zhitong đã biết rằng vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch của CSRC Yihui sẽ đề xuất "kịch bản áp dụng của nghiên cứu về lý thuyết định giá của các thị trường trưởng thành trong cuộc họp thường niên của Diễn đàn Phố tài chính 2022, nắm bắt logic định giá Trong số các loại công ty niêm yết khác nhau,, khám phá việc thiết lập một hệ thống định giá với các đặc điểm của Trung Quốc để thúc đẩy các chức năng phân bổ tài nguyên thị trường tốt hơn. "Ngay lập tức, khái niệm "Zhongte" đã ra đời, mang đến một đám đông các nhân vật Trung Quốc.

Kể từ đó, với việc phát hành kế hoạch cao cấp của nền kinh tế kỹ thuật số, nhiệt AI được đưa ra bởi Chats liên quan đến phạm vi kinh doanh của ba nhà khai thác truyền thông chính. Khớp nối.Sự phát hành dày đặc của sơ đồ thiết kế của thiết kế hàng đầu về nền kinh tế kỹ thuật số, Trung Quốc Mobile, Trung Quốc Unicom và ba nhà khai thác truyền thông chính của Trung Quốc đã tăng lợi nhuận của họ. là 32,95%, 20,98%, 51,07,%, vượt xa điểm chuẩn thị trường.Tính đến ngày 20 tháng 4, các báo cáo hàng quý đầu tiên của ba nhà khai thác chính đã được phát hành, nhưng thị trường đã trả lời tầm thường.Vào ngày 21 tháng 4, việc điều chỉnh nhãn chuỗi công nghiệp liên quan của nhà điều hành, một mặt, kết hợp với báo cáo năm 2022 được công bố trước đó, những kỳ vọng tuyệt vời của báo cáo hàng quý đầu tiên dường như được mong đợi. Mặt khác, nó cũng phổ biến.

Tuy nhiên, về lâu dài, việc định giá của các doanh nghiệp trung tâm+nền kinh tế kỹ thuật số có thể trở thành "dòng chính đôi" trong suốt cả năm. Trong quá trình điều chỉnh giá cổ phiếu, vẫn còn một số cơ hội cấu hình.Nhìn chung, về mặt hiệu suất, hiệu suất của ba nhà khai thác chính vẫn có sự ổn định mạnh mẽ và các nguyên tắc cơ bản đã không thay đổi, và chúng tiếp tục cải thiện.

Thành phố dầu thô: Dầu vải tác động 80 đô la Mỹ một lần nữa để gấp lại tai nạn hàng tồn kho API của Mỹ tăng khoảng 15 triệu thùng

Cụ thể, Trung Quốc Unicom, nơi đầu tiên trong hiệu suất, đã đạt được doanh thu 97,222 tỷ nhân dân tệ (RMB, cùng một đơn vị) trong quý đầu tiên, tăng 9,2%, một năm mới trong gần 10 năm đạt 5,155 tỷ nhân dân tệ, năm -on -year -on -year, năm -on -yar năm -on -year đã tăng 11,2%để đạt đến mức cao nhất kể từ khi liệt kê, và hiệu suất toàn diện là rất nhiều mắt.Nói một cách đơn giản, từ quan điểm của thu nhập, "kết nối lớn" kinh doanh truyền thống của doanh nghiệp truyền thống của người dùng di động/băng thông rộng vẫn là nguồn doanh thu chính từ công ty. Trong quý đầu tiên, doanh thu đạt 43,82 tỷ nhân dân tệ, tăng của 4%năm -on -year.

Hiện tại, quy mô của người dùng "kết nối lớn" đã đạt 9 tỷ hộ gia đình, trong đó người dùng gói 5G đạt 224 triệu; người dùng di động ARPU đạt 44,9 nhân dân tệ Doanh thu truy cập tăng 3,1%trong năm -on -year lên 11,86 tỷ nhân dân tệ.Thật trùng hợp, cả China Mobile và China Telecom đều công bố hiệu suất quý đầu tiên và dữ liệu hoạt động vào tối ngày 20 tháng 4.Theo thông báo của Trung Quốc, doanh thu hoạt động của công ty trong quý đầu tiên là 250,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,3%năm -lợi nhuận của các cổ đông là 28,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 9,5%năm .Trong số đó, doanh thu của các dịch vụ truyền thông là 209,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 8,3%năm -EBITDA (lợi nhuận hoạt động+khấu hao và khấu hao) là 79,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,9%năm chiếm 38,1%doanh thu dịch vụ truyền thông; tổng số khách hàng di động là khoảng 9,83 100 triệu hộ gia đình, bao gồm 689 triệu khách hàng gói 5G và 363 triệu khách hàng trực tuyến.Về mặt Telecom của Trung Quốc, công ty đã đạt được doanh thu 129,753 tỷ nhân dân tệ trong quý đầu tiên, tăng 9,4%năm -lợi nhuận ròng là 7,984 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,5%trong năm.Trong số đó, thu nhập của các dịch vụ truyền thông di động là 50,591 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,2%năm -người dùng di động tăng 7,52 triệu hộ gia đình, đạt 399 triệu hộ gia đình; và tỷ lệ thâm nhập đạt 71,0%.

Sự tăng trưởng của kinh doanh đám mây nhanh chóng. Sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số neo được đề cập. Trong báo cáo năm 2022, ba công ty đã tạo ra một bước đột phá ở các mức độ khác nhau trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của hiệu suất. Hàng tỷ nhân dân tệ, 36,1 tỷ nhân dân tệ và 57,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 108,1%, 121%và 107,5%năm -và về cơ bản tăng gấp đôi xu hướng tăng trưởng.Theo Bản tin thống kê ngành công nghiệp truyền thông năm 2022, vào năm 2022, doanh thu kinh doanh viễn thông của đất nước tôi là 1,58 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 8,0%so với năm trước; các dịch vụ kỹ thuật số mới nổi chủ yếu dựa trên các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, IoT, ETC Sự đóng góp cho sự tăng trưởng của doanh thu kinh doanh viễn thông đạt 64,2%.

Do đó, trong báo cáo quý đầu tiên, cả ba công ty đã được liệt kê với kinh doanh đám mây là một doanh nghiệp quan trọng. Có thể thấy rằng "đường cong tăng trưởng thứ hai" được xây dựng tích cực là khá hiệu quả trong việc mở rộng B -end.Đầu tiên nhìn vào Trung Quốc Unicom. Trong quý đầu tiên, thu nhập của kinh doanh Internet công nghiệp là 22,389 tỷ nhân dân tệ, chiếm 26%thu nhập chính, tăng 2,1 điểm phần trăm năm -và 15%năm -năm -năm -năm -năm -15% - -một năm - - trên -Year tăng.

Về mặt "điện toán lớn", "Unicom Cloud" của công ty đã duy trì sự tăng trưởng tốt, đạt được doanh thu 12,79 tỷ nhân dân tệ, tăng 40%so với cùng kỳ năm ngoái; trong "Dữ liệu lớn", trong chính phủ kỹ thuật số , Tài chính kỹ thuật số, du lịch văn hóa thông minh, bảo mật dữ liệu, vv Bộ phận các dự án sao chép quy mô.Dữ liệu lớn đạt được doanh thu 1,498 tỷ nhân dân tệ, tăng 54,2%so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc Mobile cũng đã tuyên bố trong báo cáo hàng quý đầu tiên rằng về thị trường chính phủ -Chenter, tích hợp của công ty đã thúc đẩy việc mở rộng "Net+Cloud+Dict". Trong quý đầu tiên, doanh thu kinh doanh của nhóm là 29,4 tỷ nhân dân tệ, tăng của 23,9%năm -on -year.Loại cơ sở hạ tầng thông tin mới của công ty tập trung vào 5G, mạng điện toán và khả năng được tăng tốc và đưa vào hoạt động. Đồng thời, nhu cầu về các nguồn lực như chuyển đổi đầu tư kinh doanh và bố trí năng lực cốt lõi rất mạnh.China Telecom không sẵn sàng thể hiện sự yếu kém: Doanh thu Q1 kỹ thuật số công nghiệp của nó là 35 tỷ nhân dân tệ, tăng 18,9%năm -trong năm, chiếm 30%doanh nghiệp chính.Trong tương lai, công ty sẽ tích cực hoàn thành trách nhiệm xây dựng kỹ thuật số Trung Quốc, nắm bắt các cơ hội phát triển kinh tế kỹ thuật số, thực hiện toàn diện chiến lược của đám mây, tăng cường đổi mới khoa học và công nghệ, liên tục tăng cường nghiên cứu công nghệ cốt lõi quan trọng của số hóa, tiếp tục Để tối ưu hóa việc cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số, hãy thúc đẩy bố cục các khả năng kinh doanh mới nổi về chiều sâu, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của đường cong tăng trưởng thứ hai.

Không khó để thấy rằng lợi ích từ những lợi ích thuận lợi của việc xây dựng đám mây quốc gia, mở rộng 5G và thúc đẩy xây dựng kỹ thuật số Trung Quốc. Ba nhà khai thác chính sẽ đóng một vai trò quan trọng trong làn sóng phát triển kỹ thuật số mới hiện tại. Ở giai đoạn này, ở giai đoạn này, Tập trung vào kinh doanh đám mây, số hóa công nghiệp, kinh doanh chính phủ khi các lĩnh vực mới nổi phát triển nhanh chóng, tương lai sẽ gần với sự phát triển của sức mạnh điện toán hoặc định hướng của cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật số.Từ kế hoạch chi tiêu vốn năm 2023 của ba công ty, nó cũng có thể được nhìn thấy đáng kể: vào năm 2023, ba nhà điều hành chính của chi phí vốn liên quan đến 98,1 tỷ nhân dân tệ tăng 25,1 tỷ nhân dân tệ - Năm -on -year, chiếm 27,8 đến 27,8 %tăng 6,7 điểm phần trăm.

Chứng khoán kinh doanh của Zhejiang chỉ ra rằng đầu tư đầu tư của các nhà khai thác chủ yếu là tiếp tục tích lũy động lực phát triển cho sự phát triển của kinh doanh sáng tạo, bao gồm điện toán đám mây và thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao liên tục của công ty.Báo cáo nghiên cứu chứng khoán Guoxin cho thấy các nhà khai thác có lợi cho "ước tính đặc biệt"+nền kinh tế kỹ thuật số.

Được hưởng lợi từ việc tăng tốc thương mại hóa được mang lại bởi những thay đổi công nghệ như trí tuệ nhân tạo, nhà khai thác, là thế hệ mới của các nhà xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và nhà cung cấp dịch vụ của nền kinh tế kỹ thuật số, có lợi thế của tài nguyên mạng đám mây, nhà điều hành công nghiệp hóa+kinh doanh kỹ thuật số công nghiệp cho thấy Một siêu trong 22 năm. 30%tăng trưởng, sự tăng trưởng công nghệ của hệ thống trung bình và dài hạn.Guoxin tiếp tục chỉ ra rằng lợi nhuận của các nhà khai thác đã được cải thiện đều đặn, tập trung vào khuyến nghị.

Là một nhà lãnh đạo trong nền kinh tế kỹ thuật số, Trung Quốc di động có lợi nhuận mạnh mẽ và cải tiến liên tục cổ tức.China Telecom dẫn đầu "Đám mây tài sản thuộc sở hữu nhà nước" và các lợi thế tài nguyên và công nghệ mạng đám mây đang dẫn đầu.Ngành công nghiệp kinh doanh dữ liệu lớn của Trung Quốc là chính, với 22 năm tăng trưởng lợi nhuận hàng đầu, và không gian hiệu suất là đàn hồi nhất.Ba nhà khai thác chính hiệu suất của Q1 đã tăng trưởng đều đặn.

Ứng dụng tài chính Zhitong đã được thông báo rằng Thung lũng quang học CLP (00798) đã phát hành hiệu suất vào năm 2022, đạt tổng doanh thu là 5,523 tỷ RMB (cùng đơn vị), tăng 21,9%năm Yuan, và dòng tiền của các hoạt động điều hành kéo dài trong bốn năm.Công ty có kế hoạch phân phối cổ tức cuối cùng là 2,5 người bất tử Hồng Kông trên mỗi cổ phiếu.

Một bức tranh đọc Thung lũng ánh sáng điện Trung Quốc (00798) 2022 Báo cáo hàng năm: Tổng thu nhập tăng 21,9% năm -dòng tiền mặt cho các hoạt động kinh doanh trong bốn năm.CSGN0.00%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư tùy chọn và thêm vị trí. Việc bổ sung các vị trí khác để kết thúc CS0.00%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn. Thêm các vị trí khác Để chấm dứt đầu tư tài sản của Anh.com & ndash; theo thông tin được công bố bởi Morning Star vào thứ Sáu (21), vào tháng 3, Credit Suisse (NYSE: CS) (sáu: CSGN) là giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng. Tài trợ tiền của Thụy Sĩ đã lập kỷ lục 4,6 tỷ euro (50,04 tỷ USD).

Dữ liệu cũng cho thấy nói chung, quỹ dài hạn được đăng ký ở châu Âu đã gặp phải dòng vốn hàng tháng kể từ tháng 11 năm ngoái.Tuy nhiên, Thụy Sĩ, một công ty quản lý tài sản khác của Thụy Sĩ, chỉ đứng thứ hai sau Ishares vào tháng 3, với ước tính khoảng 6,2 tỷ đô la.